Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

29.04.2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ανακοινώνει ότι: η μέτοχος κ. Ιουλία Χαϊδά, Αντιπρόεδρος ΔΣ της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο αρθρ.13, Ν. 3340/2005) προέβη στις 28/4/2010 σε αγορά  2.040 μετοχών της Εταιρίας με συνολικού ποσού ευρώ 904,25


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες