Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

13.09.2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3556/2007 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: Ο μέτοχος κ Ευθύμιος Χατζηστεφανίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο αρθ.13, Ν. 3340/2005) προέβη στις 10/9/2010 σε πώληση 5.920 μετοχών της Εταιρίας με συνολικό κόστος ευρώ 3.604,59


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες