Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου

27.05.2010

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι οι οικονομικές καταστάσεις A’ τριμήνου 2010 (01/01/2010 – 31/03/2010) θα είναι διαθέσιμες από 28/05/2010 στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.iktinos.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr. Επιπλέον τα ‘’Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010 δημοσιεύονται στις 28/05/2010 στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες