Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

26.03.2010

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, προτίθεται όπως προτείνει προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανομή μερίσματος  συνολικού ποσού ευρώ 571.602, που αντιστοιχεί σε ευρώ 0,02 ανά μετοχή. 


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες