Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2009

19.03.2010

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι οι οικονομικές καταστάσεις έτους 2009 (01/01/2009 – 31/12/2009) θα είναι διαθέσιμες από 22/3/2010 στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.iktinos.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr. Επιπλέον τα ‘’Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01/01/2009 έως 31/12/2009 δημοσιεύονται στις 22/3/2010 στις εφημερίδες ΒΡΑΔΥΝΗ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες