Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν.3845/2010

16.06.2010

Η Εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβλήθηκε δυνάμει του αρ. 5 ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/6.5.2010), θα ανέλθει στο ποσό των 138,8 χιλ. ευρώ περίπου για την Εταιρεία και για τον Όμιλο.
Το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., και θα επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της Χρήσης 2010.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες