Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

29.04.2010

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, η θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε., έλαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 24 MW στο νομό Φθιώτιδας, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 45.428 Gwh. Επίσης, η θυγατρική της εταιρία ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ολοκληρώνει  αιολικό πάρκο  ισχύος 19,8 MW, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος του σε 22 MW στην περιοχή ΄΄Μεγαλοβούνι΄΄ του Νομού Δράμας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τον προσεχή Ιούλιο, ενώ έχει λάβει  άδεια εγκατάστασης για αιολικό πάρκο  ισχύος 8,0 MW στην περιοχή ΄΄Σύνορα΄΄ του Νομού Δράμας, η λειτουργία του οποίου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2011.  Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για δραστηριοποίηση του στον τομέα της αιολικής ενέργειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του για την ανάπτυξη 150 - 200 MW στην αιολική ενέργεια.Ο Όμιλος έχει  ήδη καταθέσει αιτήματα στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 63 MW, πλέον των προαναφερθέντων.Στο τομέα του μαρμάρου, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου παρουσιάζουν αύξηση κατά 22%, με αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών κατά 42% με ανοδική τάση, και αντιπροσωπεύουν το 56% του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2010, έναντι 48% του αντιστοίχου τριμήνου της περσινής χρονιάς.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες