Δελτία τύπου 2010

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων (Σύσταση Εταιρίας)

12.02.2010

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση νέας εταιρίας με την επωνυμία ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε.’’. Η νέα εταιρία, αποτελεί 100% θυγατρική της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ‘Έχει ως σκοπό την δραστηριοποίηση της στην Αιολική Ενέργεια και συγκεκριμένα, στην κατασκευή Αιολικού Πάρκου στον Νομό Φθιώτιδας. Έχει  καταθέσει στην ΡΑΕ αίτημα για έκδοση άδειας παραγωγής ισχύος 24 MW, και έχουν ήδη εγκριθεί οι προκαταρκτικοί περιβαλλοντικοί όροι (ΠΠΕ).Η ίδρυση της ανωτέρω εταιρίας, αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Ομίλου για δραστηριοποίηση του στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή η θυγατρική εταιρία ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε., ολοκληρώνει το   αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 19,80 MW στην περιοχή ΄΄Μεγαλοβούνι΄΄ στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, ενώ έλαβε άδεια εγκατάστασης για αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 8,0 MW στην περιοχή ΄΄Σύνορα΄΄ στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας.Ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα του για την ανάπτυξη 150 - 200 MW  στην αιολική ενέργεια, έχοντας ήδη καταθέσει αιτήματα στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 63 MW, πλέον των προαναφερθέντων.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες