Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

02.05.2012

H Διοίκηση της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» πραγματοποίησε την Ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2011, στα γραφεία της Εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7 , Μεταμόρφωση ).Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου καθώς και τα βασικά οικονομικά μεγέθη.Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.iktinos.gr).


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες