Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

31.08.2012

Στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, του Ν. 3340/2005 καθώς και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι :Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποφάσισε όπως συμμετάσχει στις κατωτέρω  αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της, κατά το ποσοστό που της αναλογεί. 1.       Η θυγατρική μας εταιρία ΙΔΕΗ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 100%), αποφάσισε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.040.000 ευρώ.2.       Η θυγατρική μας εταιρία  ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 90%), αποφάσισε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 450.000 ευρώ.

 


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες