Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

28.11.2012

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του εννιαμήνου του 2012, θα ανακοινωθούν στις 28.11.2012, αντί στις 30.11.2012 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας. 


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες