Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

27.03.2012

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2012: Πέμπτη 29.03.2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους Δευτέρα 30.04.2012 : Ετήσια ενημέρωση αναλυτώνΠέμπτη 31.05.2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2012Παρασκευή 29.06.2012: Ετήσια Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΔευτέρα 20.08.2012: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2011, Τετάρτη 22.08.2012: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record DateΤρίτη 28.08.2012: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2011Παρασκευή 31.08.2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2012Παρασκευή 30.11.2012: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2012.Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες