Δελτία τύπου 2012

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Αποτελέσματα χρήσης 2011

29.03.2012

 Αύξηση κατά 24% στον κύκλο εργασιών και 67% στα κέρδη για το έτος 2011 σε σχέση με το 2010 παρουσίασε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 47,01 % το 2011 σε σχέση με το 2010,  και αποτελούν το 86,5% του κύκλου εργασιών της εταιρίας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ορθή πολιτική πωλήσεων που ακολούθησε η εταιρία, κάνοντας δυναμική στροφή προς τις εξαγωγές με ταυτόχρονη υιοθέτηση συντηρητικότερης πολιτικής, όσον αφορά την εσωτερική αγορά κάνοντας επιλεκτικές πωλήσεις προς διασφάλιση των απαιτήσεων, από τους πελάτες του εσωτερικού. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας  κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 24 % και διαμορφώθηκε σε 27.364 εκατ. ευρώ έναντι 22.066  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και  τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.229 εκατ. ευρώ έναντι 2.367 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,6 %.  Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 27 % και διαμορφώθηκε σε 29.485  εκατ. ευρώ έναντι 23.212  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.815 εκατ. ευρώ έναντι 1.581 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78%.   Η  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι πρωτοπόρος  βιομηχανία μαρμάρου στην Ελλάδα, με μεγάλη διεθνή δραστηριότητα, με καθετοποιημένη λειτουργία, με ιδιόχρηστα λατομεία τα οποία εξορύσσουν τα περιζήτητα  μάρμαρα Golden Spider, το ολόλευκο Θάσου και τα ημίλευκα Βώλακα και Νέστου, εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας, δίκτυα πωλήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό, υποκαταστήματα και εξειδίκευση στις εφαρμογές και στις καινοτόμες αρχιτεκτονικές λύσεις.   Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της εταιρίας ΙΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατέχει το  100% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η ΙΔΕΗ Α.Ε. λειτουργεί ήδη το  πρώτο αιολικό της πάρκο  στην περιοχή ΄΄Μεγαλοβούνι΄΄ στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας ισχύος 19,8 MW. Επίσης η ΙΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια εγκατάστασης   για  αιολικό πάρκο ισχύος 8,0 MW στην όμορη περιοχή ΄΄Σύνορα΄΄ στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, το οποίο  θα συνδεθεί στον ίδιο υποσταθμό και αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2013. Παράλληλα, η  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πρόγραμμα της για την δυναμική της παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες κατά 100% θυγατρικές εταιρίες : α) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε. Διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ στον Νομό Φθιώτιδας, ισχύος 24 MW, β) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε. Διαχειρίζεται τα αιολικά πάρκα ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι, ισχύος 18 MW και ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ,  ισχύος  10,8 MW, στον Νομό Γρεβενών, γ) ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. Διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ στον Νομό Δράμας, ισχύος 9 MW.Για τα παραπάνω έχει λάβει άδειες παραγωγής και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης. Συνολικά, ο Όμιλος ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ διαθέτει :

α) Αιολικά πάρκα σε λειτουργία               19,8 MW

β) Αιολικά πάρκα υπό κατασκευή              8,0 MW

γ)Αιολικά πάρκα με άδεια παραγωγής     61,8 MW    

                       Σύνολο                                   89,6 MW.  

Στον τομέα του real estate ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της κυπριακής εταιρίας Latirus Enterprises Ltd, στην οποία κατέχει ποσοστό 20,3%, και η οποία αναπτύσσει (μέσω της συμμετοχής της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) project στη Σητεία Κρήτης για την δημιουργία  τουριστικής μονάδας, συνεδριακού κέντρου, κέντρου θαλασσοθεραπείας, μαρίνα σκαφών, γήπεδο Golf, καθώς και δύο οικιστικές περιοχές, σε συνεργασία με την εταιρία Dolphin Capital Investors. Τέλος, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας  και επέκταση των δραστηριοτήτων στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων με σκοπό τις εξαγωγές. 


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες