Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2018

13.09.2018

Αύξηση του κύκλου εργασιών  47,8% και αύξηση κερδών κατά 183% παρουσίασε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, το πρώτο εξάμηνο του 2018.  

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας,  κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% και διαμορφώθηκε σε 28,50 εκατ. ευρώ,  έναντι 19,28  εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,29 εκατ. ευρώ, έναντι 6,28 εκατ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,8% . Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,07 εκατ. ευρώ έναντι 5,30 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 89,8 %.   

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50,8 % και διαμορφώθηκε σε 32,07  εκατ. ευρώ έναντι 21,27  εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  (EBITDA) ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ έναντι 6,88  εκατ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 81,4 %. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,85 εκατ. ευρώ έναντι 4,89 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 183%.  

Οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 46,6% το πρώτο εξάμηνο 2018  σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2017,  και αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.  


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες