Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-30/9/2018

14.11.2018

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την  συνέχιση της ανοδικής πορείας της και κατά το εννεάμηνο του έτους 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017.

  • Αύξηση πωλήσεων κατά 30,6% (42,4 εκατ., έναντι  32,4 εκατ.  ευρώ)

  • Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 33,9% (16,5 εκατ. Ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ)

  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 31,55% (18,33 εκατ. Ευρώ έναντι 13,93 εκατ. ευρώ)

Αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο, το εννεάμηνο του έτους 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017, παρουσίασε :

  • Αύξηση πωλήσεων κατά 35% (47,9 εκατ., έναντι  35,5 εκατ.  ευρώ)

  • Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 41,64% (17,2 εκατ. Ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ)

  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 34,5% (20,2  εκατ. Ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ)


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες