Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

15.02.2019

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι, όπως την ενημέρωσε ο  Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος, κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, στις 14-2-2019, προέβη σε πώληση 300.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε θεσμικό επενδυτή εξωτερικού, συνολικής αξίας 1.410.000 ευρώ.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες