Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Eπικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου

03.05.2018
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, επικαιροποιεί  το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2018:  


Τρίτη 10.04.2018: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους  


Πέμπτη  03.05.2018  : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  


Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: Παρασκευή  18-5-2018


Ημερομηνία δικαιούχων Record Date: Τρίτη 15-5-2018


Ημερομηνία αποκοπής : Δευτέρα 14-5-2018.


Για οποιαδήποτε αλλαγή η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.
Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες