Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοινωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας με βάση το Νόμο 3556/2007

10.07.2018

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Νόμο 3556/2007 ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o μέτοχος AMIRAL GESTION στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 6η Ιουλίου 2018, όπως γνωστοποίησε στις 9 Ιουλίου 2018 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, o μέτοχος AMIRAL GESTION, στις 6 Ιουλίου 2018 ήταν κάτοχος 1.534.702 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ή ποσοστού 5,37%.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες