Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

27.03.2018

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2018:  Τρίτη 10.04.2018: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους  Πέμπτη  03.05.2018  : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  Ημερομηνία καταβολής : Δευτέρα  2-7-2018. Ημερομηνία δικαιούχων Record Date: Τετάρτη 27-6-2018Ημερομηνία αποκοπής : Τρίτη  26-6-2018.Για οποιαδήποτε αλλαγή η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες