Δελτία Τύπου.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων μετοχών

01.02.2018

H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  26.10.2017, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών.  Στις 31.1.2018 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 2,47  ευρώ ανά μετοχή,  1.000 μετοχές αξίας ευρώ 2.470


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Eτήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες