Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση συναλλαγών

Την 30/5/2007 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην πώληση 11.794 κοινών ονομαστικών μετοχών, ποσού 16.865,42 ευρώ 

Την 29/5/2007 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην πώληση 68.206 κοινών ονομαστικών μετοχών, ποσού 97.432,70 ευρώ

Την 02/03/2007 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 10.000 κοινών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ποσού 14.424,85

§ Την 28/11/2006 ο κ Σταμάτιος Μαρίνος (Ανεξάρτητο & Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην πώληση 1.000 κοινών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ποσού ευρώ 3.840

§ Την 19/10/2006 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 20 κοινών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ποσού ευρώ 82,29

§ Την 2/10/2006 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 970 κοινών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ποσού ευρώ 3.603,00

Την 18/09/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 21.417 κοινών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 10.899,47

Tην 16/09/2008 ο κ. Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), διενέργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 3.000 κοινών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 1.515,90

Την 18/09/2008 ο κ. Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), διενέργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 2.331 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 1.221,63

Την 29/09/2008 ο κ. Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), διενέργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 400 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 220,69

Την 30/9/2008 ο κ.  Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 4.080 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 2.218,54

Την 30/09/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 16.000 κονών μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 8.481,93

Την 1/10/2008 ο κ. Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά,Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 1.978 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 1.058,38

Την 3/10/2008 ο κ. Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 90 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 47,30

Την 6/10/2008 ο κ. Βαδιάκας Γεώργιος (Σύζυγος Αναστασίας Χαϊδά, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 7.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 3.587,23

Την 10/10/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 150.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 74.887,36

Την 22/10/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 30.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 15.207,23

Την 23/10/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 15.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 7.528,37

Την 24/10/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 25.420 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 11.226,58

Την 27/10/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 5.880 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 2.587,59

Την 29/10/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 16.100 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ποσού ευρώ 7.695

Την 6/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 15.500 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ποσού ευρώ 7.729,11

Την 7/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 3.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 1.482,08

Την 12/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 4.714,31

Την 13/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετόχη της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 20.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ποσού ευρώ 9.425,97

Την 18/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 2.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 883,58

Την 20/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 2.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 926,67

Την 24/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 473,37

Την 27/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 495,88

Την 28/11/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 2.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 980,66

Την 01/12/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 500,49

Την 02/12/2008  ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 509,50

Την 04/12/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 4.886,69

Την 15/12/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαίδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) μεταβίβασε με γονική παραχή 947.730 μετοχές της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Από την ανωτέρω μεταβίβαση με γονική παροχή :α) Η κ. Ιουλία Χαϊδά (θυγατέρα), Μέτοχος & Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας, έλαβε 283.870 μετοχές, β) η κ. Αναστασία Χαϊδά (θυγατέρα) Μέτοχος & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της εταιρίας, έλαβε 327.970 μετοχές, γ) η κ. Λυδία Χαϊδά (θυγατέρα) Μέτοχος & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, έλαβε 335.890 μετοχές 

Την 22/12/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 500 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 236,09

Την 30/12/2008 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 486,28

Την 20/01/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 3.700 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 1.615,18

Την 22/01/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην αγορά 12.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 5.131,86

Την 26/01/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 11.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 4.671,81

Την 27/01/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 8.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 3.332,75

Την 28/01/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 2.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 816,59

Την 30/01/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 3.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 1.236,96

Την 02/02/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 4.104,01

Την 06/02/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 1.060 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 451,58

Την 09/02/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 4.215,93

Την 30/03/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδας (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 4.015,06

Την 15/6/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σϋμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα προέβη στην πώληση 300.000 μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 180.000  

Την 22/10/2009 ο κ. Ευάγγελος Χαΐδάς (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) διενήργησε πράξεις στην μετοχή της Εταιρίας και συγκεκριμένα πρόεβη στην πώληση 100.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσού ευρώ 89.000

 


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες