Προφίλ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Προφιλ της Εταιρείας

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποτελεί πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική επιχείρηση στον ευρύτερο κλάδο των μαρμάρων, των γρανιτών και των λοιπών διακοσμητικών πετρωμάτων, τόσο αυτών που παράγονται στην Ελλάδα, όσο και των παραγομένων σε άλλες χώρες τα οποία εισάγει.

Η εταιρία δραστηριοποιείται επιτυχώς σε ένα βιομηχανικό κλάδο με παράδοση και διεθνή παρουσία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η επιλογή πρώτης ύλης αρίστης ποιότητας, η άριστη επεξεργασία και η καλή φήμη της εταιρείας για την συνέπεια της και την ποιότητα των προϊόντων της.

Από την ίδρυση της το 1974 εξειδικεύθηκε σε εξαγωγές μαρμάρων διαμορφώνοντας την παραγωγική της διαδικασία με πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας και το από το 1997 έχει πιστοποιηθεί κατά ΙSO 9002. Επίσης η εταιρεία έλαβε το 1981, το βραβείο εξαγωγών που απονέμεται κάθε χρόνο από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, σήμερα, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ο κλάδος εξόρυξης μαρμάρων, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων και γρανιτών. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κωδικοποιημένη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) της ΕΣΥΕ, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατατάσσεται στην κατηγορία 267.0 «Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων».

Η Εταιρεία εισήχθη στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. στις 15/3/2000. Από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή στο σκοπό της Εταιρείας.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες