Επικοινωνία

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Επικοινωνία

Ιουλία Χαϊδά
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λυκοβρύσεως 7
Μεταμόρφωση
144 52 - Αθήνα
Τηλ: 210 2826825
Fax: 210 2818574
Email: info@iktinos.gr


Δήμητρα Κρίκζωνη
Υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λυκοβρύσεως 7
Μεταμόρφωση
144 52 - Αθήνα
Τηλ: 210 2826825
Fax: 210 2818574
Email: info@iktinos.gr

Αναστασία Χαϊδά
Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λυκοβρύσεως 7
Μεταμόρφωση
144 52 - Αθήνα
Τηλ: 210 2826825
Fax: 210 2818574
Email: nchaida@iktinos.gr


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες