Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων μετοχών

19.11.2015

H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  28.5.2015, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών.  Στις 19.11.2015 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 1,05 ευρώ ανά μετοχή, 500 μετοχές αξίας ευρώ 525,00.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες