Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων μετοχών

16.01.2017

H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  20.12.2016, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών.  Στις 13.1.2017 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 0,799  ευρώ ανά μετοχή, 1.500 μετοχές αξίας ευρώ 1.198,30.


Eπιστροφή...

Τελευταία Aποτελέσματα

Eτήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες